insta

Home

!

Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehdot

Byggfix -brändijäsenyys on jäsenyysohjelma Byggfixssa, jossa Byggfixon rekisteröityneet ostajat voivat nauttia näissä Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehdoissa kuvatuista oikeuksista ja eduista mistä tahansa mukana olevasta myyjästämme, jotka on huolellisesti valittu Byggfixn toimesta (tällaisia myyjiä kutsutaan "Byggfix -brändijäsenyysmyyjiksi" ja tällaisia ostajia "Byggfix -brändijäsenyysostajiksi"). Jos olet Byggfix -brändijäsenyysostaja, sinut katsotaan suostuneeksi näiden Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehtojen ehtoihin tehdessäsi ostoksia Byggfix -brändijäsenyysmyyjiltä. Samoin, jos olet Byggfix -brändijäsenyysmyyjä, sinut katsotaan suostuneeksi näiden Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehtojen ehtoihin jatkamalla osallistumista Byggfix -brändijäsenyysohjelmaan.

Nämä Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehdot täydentävät Palveluehtoja ja muita Byggfixn käytäntöjä, joihin nämä Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehdot sisältyvät - lue Palveluehdot ja muut Byggfixn käytännöt, jotka ovat saatavilla Sivustolla, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi. Kaikki näissä Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehdoissa kuvatut ehdot ja edellytykset voivat muuttua Byggfixn harkinnan mukaan Palveluehtojen mukaisesti.

Suostumalla näiden Byggfix -brändijäsenyyden käyttöehtojen ehtoihin Byggfix -brändijäsenyysostajat suostuvat myös heidän rekisteröinnin yhteydessä antamiensa tietojen ("Henkilötiedot") säilyttämiseen ja jakamiseen Byggfix -brändijäsenyysmyyjien kanssa, joiden kanssa he ovat liittyneet jäsenyyteen Byggfix -brändijäsenyysetujen tarjoamiseksi. Byggfix -brändijäsenyysmyyjät sitoutuvat keräämään, käsittelemään, säilyttämään ja käyttämään näitä Henkilötietoja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti milloin tahansa, ja Byggfix -brändijäsenyysostajat ja Byggfix -brändijäsenyysmyyjät myöntävät ja hyväksyvät, että Byggfix ei missään olosuhteissa ole vastuussa Byggfix -brändijäsenyysmyyjien väärinkäytöstä johtuvasta Henkilötietojen väärinkäytöstä.

Kukin Byggfix -brändijäsenyysohjelma on tarkoitettu ja tarjotaan kullekin Byggfix -brändijäsenyysmyyjälle, ja tasot, palkkiorakenteet, vähimmäisostokynnykset ja ohjelman säännöt määritetään kunkin Byggfix -brändijäsenyysmyyjän yksinomaisen harkinnan mukaan. Selvyyden vuoksi Byggfix -brändijäsenyysohjelmat ovat erillisiä ja riippumattomia muista Byggfixn hallinnoimista ohjelmista ja/tai jäsenyyksistä.

Byggfix -brändijäsenyysostajat voivat ansaita jäsenyyspisteitä ("Jäsenyyspisteet") lunastusta varten Byggfix -brändijäsenyysmyyjiltä suorittamalla tilauksia Byggfix -brändijäsenyysmyyjiltä, kautta rekisteröitymispalkkioita ja tarjouksia (kuten Byggfix -brändijäsenyysmyyjän määrittelemä). Palautetut, hyvitetyt tai peruutetut tilaukset eivät ansaitse mitään Jäsenyyspisteitä.

Jäsenyyspisteitä voidaan lunastaa vain asianomaisen Byggfix -brändijäsenyysmyyjän tarjoamille palkinnoille. Jäsenyyspisteitä ei voi yhdistää useisiin Byggfix -brändijäsenyysmyyjiin. Jäsenyyspisteitä ei voi lunastaa tai vaihtaa käteisiksi palkinnoiksi eikä niitä voi myydä, vaihtaa tai siirtää arvoa vastaan.

Byggfix pidättää oikeuden pidättää Jäsenyyspisteet, kunnes Byggfix -brändijäsenyysostajan tapahtuma on suoritettu alustalla.

Jäsenyyspisteet ovat voimassa 12 kuukautta myöntämispäivästä, ellei Byggfix toisin määrää.

Jäsenyyspisteitä ei voi siirtää Byggfix -brändijäsenyysostajien kesken, ja niitä voi käyttää vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Kunkin Byggfix -brändijäsenyysmyyjän tarjoamien palkintojen muoto on kyseisen Byggfix -brändijäsenyysmyyjän harkinnan varassa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tuotteet, lahjat, lahjakortit, pisteet ja moninkertaistimet.

Byggfix ei ole vastuussa Jäsenyyspisteiden tai palkintojen vahingossa tapahtuvasta käytöstä tai peruuttamisesta, eikä näissä olosuhteissa anneta korvausta tai korvausta.

Byggfix voi keskeyttää Jäsenyyspisteiden laskennan ja kertymisen virheiden korjaamiseksi tai laskennan säätämiseksi kohtuulliseksi katsomallaan tavalla ilman ennakkovaroitusta tai syytä.

Petos, lunastusten väärinkäyttö tai muut vilpilliset toimet Byggfix -brändijäsenysohjelmaan liittyen voivat johtaa ansaittujen Jäsenyyspisteiden ja palkintojen menetykseen sekä jäsentason alentamiseen tai jäsenyyden peruuttamiseen Byggfix -tilin lopettamiseen.

Byggfix -brändijäsenyysostajat voivat peruuttaa Byggfix -brändijäsenyytensä milloin tahansa, minkä jälkeen he menettävät jäsentasonsa ja kaikki jäljellä olevat pisteet. Lisäksi Byggfix -brändijäsenyysostaja ei enää nauti brändin jäsenyysetuja. Jos Byggfix -brändijäsenyysostaja ilmoittautuu myöhemmin uudelleen saman brändin jäsenyyteen, hänen aiemmat jäsenyystasonsa menetetään, ja Byggfix -brändijäsenyysostaja aloittaa perustason jäsenyydestä. Mahdolliset liittymisedut eivät koske toistuvia ilmoittautumisia.

Byggfix -brändijäsenyysostajat voivat päivittää henkilötietonsa liittyessään lisää Byggfix -brändijäsenyysohjelmiin (jolloin brändijäsenyysostajan tiedot päivitetään kaikissa niihin liittyvissä jäsenyyksissä). Kuitenkin brändijäsenyysostajan tietoja ei synkronoida päätilitietojen kanssa.

Byggfix voi yksinomaisella harkintansa ja absoluuttisella päätösvallallaan:

{' '} lopettaa tai muuttaa Byggfix -brändijäsenyysohjelmaa.

peruuttaa, säätää ja/tai laskea uudelleen myönnettyjä Jäsenyyspisteitä.

muuttaa tai vaihtaa palkintoja toiseen samanarvoiseen palkintoon.

muuttaa ansaittavien Jäsenyyspisteiden määrää kvalifioituvissa tapahtumissa.

muuttaa Jäsenyyspisteiden ansaitsemisen pätevyys- ja oikeutuskriteereitä.

muuttaa toimintoja, jotka ansaitsevat Jäsenyyspisteitä.

muuttaa käytettyjä menetelmiä laskemaan myönnettävien Jäsenyyspisteiden määrää.

pidättää tai lopettaa Jäsenyyspisteiden myöntämisen sinulle.

muuttaa Jäsenyyspisteitä tai muita kriteereitä jäsentason päivityksille ja uusimisille.

muuttaa tai peruuttaa kaikki tiettyyn jäsentasoon liittyvät edut. ja/tai

muuttaa Jäsenyyspisteiden vanhenemiseen kuluvaa aikaa ilman ennakkovaroitusta.

Viimeisin päivitys: 16. tammikuuta 2023